Rozwój psychofizyczny sześciolatka

Grudzień 5, 2007 at 12:29 pm (Rozwój psychofizyczny)

Rozwój społeczny i emocjonalny

· Podlega gwałtownym emocjom od entuzjazmu do agresji

· Chce być najlepszy, najszybszy, najsilniejszy, najmądrzejszy, ..naj..naj..

· W dobrym nastroju jest entuzjastyczny i pomocny

· Czasem oszukuje

· Jest bardzo czuły na krytykę

· Ma problem z przyznaniem się do winy

· Może mieć kłopot z współdziałaniem z rówieśnikami ze względu na potrzebę rywalizacji i zwyciężania

· Przyjaźni się głownie z osobami tej samej płci

· Ma najlepszego przyjaciela

· Ma trudność z zauważaniem potrzeb innych

· W tym wieku kontakty z mama bywają trudne

· Boi sie samotności, ciemności, duchów, burzy, ognia, itp.

Rozwój fizyczny i motoryczny

· Hałaśliwy

· Żywiołowy

· Pełen energii

· Sprawny fizycznie

· Lubi zabawy ruchowe, ale może się szybko męczyć

· Nie boi się ryzyka, kompletnie nie myśli o niebezpieczeństwie

· Ma czasem problemy z koordynacja ruchową (okres wzrostu)

· Bardzo go interesuje temat wypadających mleczaków- powód do dumy

· Dobrze rysuje i maluje, może mieć trudności z pisaniem

· Biega, skacze, wspina się,

· Jeździ na 2 kołowym rowerze

· Może jeździć na łyżwach, nartach, rolkach

· Rysuje koło , kwadrat, prostokąt, romb

Rozwój intelektualny

· Dobrze zapamiętuje wierszyki, piosenki

· Używa ok. 4 tys.słów

· Rozpoznaje i zapamiętuje dźwięki

· Rozróżnia prawą i lewą stronę

· Układa puzzle

· Podejmuje samodzielnie decyzje

· Rozumie pojęcie czasu, przestrzeni, koloru, liczb,

· Rozumie, ze rzecz widziana z daleka wydaje się mniejsza niż jest w rzeczywistości

· Rozumie różnicę pomiędzy czymś przypadkowym a zamierzonym

· Zna dni tygodnia, nazwy miesięcy, pory roku

· Potrafi się skupić na ok. 15 min.

· Nie ma rozdzielności uwagi

· Bawi się w zabawy z podziałem na role

· Interesuje się przyrodą i jej zjawiskami

· Swobodnie prowadzi rozmowy

· Próbuje uzasadniać swoje decyzje

Reklamy

Bezpośredni odnośnik Dodaj komentarz

Rozwój psychofizyczny pięciolatka

Listopad 28, 2007 at 12:22 pm (Rozwój psychofizyczny)

Rozwój społeczny i emocjonalny
• Stabilny emocjonalnie
• Przyjacielski
• Związany emocjonalnie z mamą
• Chętny do współpracy
• Posłuszny
• Samodzielnie wymyśla zabawy
• Chętnie bawi się z dziećmi
• Bywa nieśmiały
• Lubi się popisywać siłą, zręcznością
• Zaczyna się wstydzić „ nie patrzcie, kiedy się rozbieram”
• Lepiej panuje nad swoim zachowaniem
• Zależy mu na uznaniu dorosłych
• Pokazuje uczucia
• Stara się zrealizować cel, który sobie postawił, np.: zbudowanie wieży z klocków
• Lubi przebywać w domu
• Zadaje pytania na temat śmierci
• Dba o swoich przyjaciół
• Czasem krytykuje lub zawstydza inne dzieci, wytykając im błędy
• Rozumie dowcipy, lubi zabawiać dorosłych
• Chce być pomocny w domu


Rozwój fizyczny i motoryczny
• Może tracić pierwsze mleczaki
• Rozróżnia prawą i lewą stronę
• Pisze parę liter
• Rysuje postać człowieka
• Używa sztućców, kroi nożem
• Jest sprawny fizycznie
• Wiąże buty
• Tworzy rozbudowane budowle z klocków
• Potrafi się umyć, ubrać, zjeść, skorzystać z toalety samodzielnie
• Jeździ na 4 kołowym rowerze, czasem na 2 kołowym
• Umie wycinać nożyczkami po zaznaczonej linii
• Skacze na skakance
• Próbuje wykonywać skomplikowane ćwiczenia gimnastyczne, np. stawać na głowie
• Koloruje obrazki nie wychodząc za linię
• Skacze na jednej lub drugiej nodze naprzemiennie


Rozwój intelektualny
• Jego mowa jest płynna i poprawna
• Lubi argumentować używając słów: ponieważ; dlatego, że
• Zna dużo wyrazów
• Może czytać pojedyncze litery lub słowa
• Tworzy zdania złożone z 6-8 wyrazów
• Rozpoznaje podstawowe kolory
• Zapamiętuje adresy i numery telefonów
• Liczy do 10
• Rozumie znaczenie przeciwieństw i podobieństw
• Rozumie znaczenia następstwa czasu , np. dziś , jutro, rano, wieczorem
• Odróżnia fantazję od rzeczywistości
• Zapamiętuje opowiadane historie i chce żeby je kontynuować
• Tworzy własne opowiadania
• Umie pogrupować przedmioty, np. wg. wielkości
• Jego zabawy są coraz bardziej rozbudowane
• Potrafi napisać cyfry od 1 -5
• Potrafi napisać swoje imię


Sen
Pięciolatek przesypia 10-11 godzin w ciągu nocy. Lubi mieć czas w łóżku na pooglądanie książki. W piątym roku życia następuje nasilenie tzw. złych snów. Czasem dziecko boi się powtórnie zasnąć. Trzeba je wtedy otoczyć szczególną opieką.
http://www.babyboom.pl

Bezpośredni odnośnik Dodaj komentarz

Rozwój psychofizyczny czterolatka

Listopad 28, 2007 at 12:17 pm (Rozwój psychofizyczny)

Rozwój społeczny i emocjonalny
• Okres buntu i uporu
• Bije, kopie, ucieka
• W chwilach złości niszczy przedmioty
• Ma napady złości
• Może używać brzydkich wyrazów i niegrzecznie zwracać się do innych ludzi
• Przeciwstawia się poleceniom
• Przekracza wszelkie granice i łamie umowy
• Fantazjuje, ale nadal nie potrafi oddzielić rzeczywistości od imaginacji
• Zdarza się, że jest zbyt pewny siebie
• Uwielbia prowadzić dyskusje
• Potrafi być opiekuńczy i współczujący
• Bawi się w grupie
• Zaczyna się interesować różnicami płci.

Rozwój fizyczny i motoryczny
• W czasie jedzenia korzysta z widelca i noża (do przysuwania potraw, smarowania pieczywa a nie krojenia)
• Ubiera się i rozbiera przy niewielkiej pomocy z zewnątrz
• Samodzielnie korzysta z toalety
• Myje się, czyści samodzielnie zęby
• Polepsza się sprawność motoryczna, np.: narysowany człowiek ma ręce, nogi i głowę
• Skacze na 1 nodze
• Naśladuje rys. kwadratu
• Wspina się na drabiny
• Świetnie radzi sobie z 3 kołowym, rowerkiem
• Nakłada nakrętki na słoiki, butelki
• Układa puzzle do 10 kawałków
• Ubiera i rozbiera się samodzielnie

Rozwój intelektualny
• Zna około 1500 słów
• Ma jeszcze problem z używaniem zaimków, np.: mamo, czy mogę wyjść z ci państwo?
• Rozróżnia, gdzie jest : przód, tył, na górze , pod spodem
• Potrafi policzyc do czterech
• Może pisać pierwsze litery i np.: swoje imię
• Zaczyna rozumieć następstwo czasów, wie, że kiedy wstanie jest śniadanie , potem II śniadanie, obiad, itp.
• Pyta, co oznaczają różne słowa
• Chętnie słucha długich historii
• Rozumie niektóre przeciwieństwa, np. mały/duży
• Zna kilka kolorów
• Zadaje mnóstwo pytań
• Potrafi się bawić w jedna zabawę 10 -15 min.
• Rozpoznaje ok. 8 kolorów
• Powoli zaczyna rozumieć znaczenia
• Zna piosenki i wierszyki, czasem sam układa piosenki
• Rozróżnia czas
• Pamięta dużo imion, nazw
• Mowa jest zrozumiała
• Lubi się bawić w zabawy tematyczne, np. w sklep, wyścigi samochodowe, teatr

Sen
Czterolatek śpi około 10-12 godzin w ciągu nocy. W dzień śpi rzadko lub wcale.
Ponieważ jest to wiek uporu, kładzenie do łóżka czterolatka jest sztuka niełatwą.

http://www.babyboom.pl

Bezpośredni odnośnik Dodaj komentarz

Rozwój psychofizyczny trzylatka

Listopad 28, 2007 at 12:15 pm (Rozwój psychofizyczny)

Rozwój społeczny i emocjonalny

 • Bawi się z innymi dziećmi
 • Dzieli się z innymi
 • Jest nastawiony na współpracę
 • Zawiera przyjaźnie
 • Słucha i wykonuje polecenia
 • Lubi słuchać historii na swój temat
 • Upewnia się, czy jest kochany przez rodziców
 • Lubi zabawy w dom, rodzinę
 • Rozróżnia płcie
 • Potrafi opowiedzieć o problemie
 • Okazuje miłość bliskim
 • Boi się ciemności, samotności,
 • Czasami adoruje jednego z rodziców
 • Chętnie pomaga w domowych prostych czynnościach
 • Chętnie się wygłupia, chce rozśmieszać innych
 • Ma okresy płaczliwości i braku poczucia bezpieczeństwa, pojawiają się pytania typu „ kochasz mnie jeszcze?”

Rozwój fizyczny i motoryczny

 • Sam myje ząbki
 • Sam je
 • Samodzielnie myje ręce
 • Potrafi nalać napój z butelki, czy dzbanka
 • Potrafi korzystać z toalety, kontroluje swoje potrzeby fizjologiczne
 • Potrafi się ubrać i rozebrać (potrzebuje pomocy przy guzikach, zamkach błyskawicznych, itp.)
 • Wkłada buty
 • Rysuje kwadraty i koła
 • Zaczyna się posługiwać się nożyczkami
 • Chodzi na paluszkach
 • Skacze na 1 nodze
 • Przez chwilę stoi na jednej nodze
 • Bez problemu korzysta z urządzeń na placu zabaw
 • Sprawnie sobie radzi z omijaniem przeszkód na drodze, nawet kiedy biegnie
 • Kopie i rzuca piłkę
 • Jeździ na 3 kołowym rowerku

Rozwój intelektualny

· Sprawnie posługuje się mową

· Oscyluje pomiędzy światem rzeczywistym i nierzeczywistym

· Ma bogatą wyobraźnię. Może tworzyć, np.: niewidocznych przyjaciół

· Coraz więcej zapamiętuje

· Zaczyna dokonywać wyborów, w oparciu o przewidywanie konsekwencji , a nie o działanie

· Uczy się rozwiązywać problemy

· Chętnie słucha bajek, opowiadań

· Zna kilka wierszyków i piosenek

· Potrafi mówić krótkie zdania i prowadzić krótką rozmowę

· Czasem się zacina, jąka lub powtarza słowa (zwłaszcza w emocjonujących chwilach)

· Większość tego, co mówi jest zrozumiałe

· Rozróżnia, że coś jest takie same lub inne

· Zna imię swojego przyjaciela

· Nazywa podstawowe kolory

· Rozróżnia pojęcie teraźniejszości, przyszłości

· Układa proste puzzle

· Potrafi policzyć 2-3 rzeczy

· Potrafi powiedzieć , jak się nazywa i ile ma lat

 · Obserwuje

· W tym wieku fantazja miesza się z rzeczywistością i dziecko ma tendencje do nie rozróżniania tych dwóch obszarów

Sen
Większość dzieci rezygnuje z popołudniowych drzemek.
W tym wieku pojawia się lęk przed ciemnością, a bujna wyobraźnia powołuje „do życia” różne strachy.
http://www.babyboom.pl  

Bezpośredni odnośnik Dodaj komentarz

Rozwój psychofizyczny dwulatka

Listopad 21, 2007 at 12:59 pm (Rozwój psychofizyczny)

Drugi rok życia to niezwykle interesujący, intensywny moment w rozwoju. To wiek skrajnych emocji i zdobywania nowych umiejętności. Pamiętaj, że każde dziecko rozwija się inaczej, więc wiadomości tu zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

Rozwój społeczny i emocjonalny


• Bardzo silne jest przywiązany do opiekunów
• Okazuje uczucia, lubi się przytulać, pocieszyć
• Wstydzi się nieznajomych
• Wykonuje proste polecenia,
• Lubi zabawy tematyczne i naśladuje dorosłych,
• Nadal bawi się obok dzieci (ok.2,5 r. czasem włącza się do wspólnych zabaw z dziećmi)
• Zaczyna postrzegać swoją odrębność,
• Chce niezależności
• Dominują komunikaty – nie oraz moje
• Potrafi być mało elastyczny i uparty
• Pojawiają się skrajne reakcje =emocje poza kontrolą
• Jest zazdrosny o uwagę, pragnie być w jej centrum
• Ma kłopot z dzieleniem się, potrafi pożyczyć zabawkę dziecku, ale natychmiast żąda jej zwrotu,
• Nadal nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji działań i nie potrafi ocenić ryzyka
• Pojawia się poczucie humoru
• Może się kontrolować przez chwilę w zamian za obietnicę nagrody, ew. kary,
• Ważne stają się rytuały,
• Chce samodzielnie wykonywać różne czynności, np.: założyć ubranko, odebrać telefon, samodzielnie jeść, itp.
• Rzuca i niszczy zabawki, kiedy się złości,
• W skrajnych emocjach może – drapać, uderzyć, uszczypnąć , ugryźć
• Bawi się samodzielnie przez kilka minut,
• Miewa koszmary senne
• Lubi być w centrum uwagi, wygłupiać się i rozśmieszać ewentualną „widownię”

Rozwój fizyczny i motoryczny


• Wzrost: ok.86 cm.
• Waga: ok.13 kg.
• Wchodzi i schodzi ze schodów
• Kopie i rzuca piłkę
• Skacze,
• Szybko biega
• Umie chodzić do tyłu
• Lepiej panuje nad swoją fizjologią
• Sporo dzieci uczy się w tym wieku korzystać z nocnika,
• Na 3 kołowym rowerku odpycha się nogami
• Trzyma i pije samodzielnie z kubeczka,
• Potrafi jeść łyżeczką
• Potrafi otworzyć drzwi zamknięte na klamkę
• Buduje wieżę z 7 klocków,
• Rysuje z dużym zacięciem długopisami, kredkami, flamastrami

Rozwój intelektualny


• Ogląda książeczki, przewraca strony
• Mówi o sobie po imieniu,
• Pokazuje 5 części ciała
• Słucha krótkich opowiadań
• Zwierzątka kojarzy z głosem przez nie wydawanym,
• Pokazuje obrazki i potrafi je nazwać,
• Rozumie zdania,
• Tworzy 2/4 wyrazowe zdania
• Potrafi powtórzyć parę słów piosenki
• Używa ok. 50 słów, (2,5) = 2000
• Zadaje pytania – co to?
• Zabawy tematyczne
• Używa słów ja i moje
• Pojawia się poczucie humoru
• Pokazuje emocje
• Zaczyna się interesować, w co jest ubierany
• Bawi się chwilę zabawkami
• Zaczyna nadawać imiona zabawkom
• Powtarza słowa
• Używa czasowników
• Stale mówi
• Pcha lub ciągnie zabawki

Sen
Większość dzieci sypia ok. 14 godzin na dobę. Często śpią jeszcze w ciągu dnia, ale po ukończeniu 2 roku życia cześć dzieci rezygnuje z popołudniowej drzemki. Kładzenie dwulatka może być Nielaba wyzwaniem. To wiek rytuałów. Dziecko koniecznie chce jeszcze pić, jeść, poczytać, przytulić się. Jeżeli wczoraj do łóżka zabrało misia i lalkę dzisiaj tez chce. Jeśli pozwolimy mu zabrać kolejną przytulankę, możemy być pewni, że następnego wieczoru znów poprosi o ten sam zestaw do spania. Zdarza się , że dzieci budzą się zapłakane lub przerażone to wina sennych koszmarów , które pojawiają się w tym wieku.

Jedzenie
W tym wieku apetyt jest zmienny. Dzieci chcą często samodzielnie jeść i pić. Jednocześnie zaczynają mieć wyrobiona opinie na temat, jakie rzeczy im smakują , a jakie nie, jak również ważne staje się pora, o której podje się dane potrawy, np. szyneczkę je tylko na kolację. Dziecko nadal powinno jeść 5-6 małych posiłków w ciągu dnia. Jedzenie powinno być podzielona na niewielkie porcje, łatwe do wzięcia w paluszki bądź na łyżeczkę. Warto zadbać żeby dania były kolorowe, różnorodne smakowo i wizualnie.

http://www.babyboom.pl

Bezpośredni odnośnik Dodaj komentarz